Apua stressiin ja väsymykseen

Metsämielinen voimavarakurssi 

Apua stressiin ja väsymykseen:
Metsämielinen voimavarakurssi

Metsämielinen hyvinvointikurssi kokoontuu 1,5 - 2 tunnin ajan joka toinen viikko, kolme tapaamiskertaa sovitussa luontoympäristössä. Metsämieli- harjoitusten ja luontoympäristön avulla tutkaillaan aistien, ajatusten, uskomusten, tunteiden ja mielentaitojen merkitystä hyvinvointitaidoissa. Osallistujat valitsevat itselleen merkityksellisiä hyvinvoinnin osa-alueita pohdittavakseen Metsämieli- harjoitusten keinoin. Osallistujat laativat itsellensä voimavarakartan sekä hyvinvointisuunnitelman kurssin osallistujan oppaan tukemana.

Jokaisen tapaamiskerralla johdattelen ihmiset hyvinvointiteemaan leppoisasti keskustellen ja kävellen. Välillä pysähdytään tekemään teemaan liittyviä Metsämieli- harjoituksia ja jaetaan keskustellen niihin liittyviä oivalluksia sen verran kuin osallistujat kokevat hyväksi. Harjoituksia ja pohdintoja tehdään yksin, pareittain ja pienryhmissä. Osallistujien toivotaan tekevän itsenäisesti Metsämieli- oppaan harjoituksia tapaamiskertojen välissä olevalla viikolla.

Teemat:

1 Luonnon hyvinvointivaikutukset
  Hyvinvoinnin reseptit osallistujien itsensä kohdentamina

2 Sisäinen puheen ja tunteiden voima
   Psyykkisen palautumisen taidot

3 Voimavarakartta ja hyvinvointisuunnitelma
   Muutoksissa elämisen taidot

Kannatko huolta tiimisi tai työntekijöidesi jaksamisesta? Tiedätte kaikki hyvinvoinnin peruspilareista, mutta käytännössä niitä on vaikea muistaa tai toteuttaa.

Metsämielinen voimavarakurssi on suunnattu stressaantuneille ja helposti väsyville työntekijöille, halutessasi myös esimerkiksi burn outin kokeneille, työhön palaaville toipiliaille. Kurssi toteutetaan luonnossa (tai voidaan räätälöidä niin halutessasi).

Kurssi kutsuu hyvinvoinnista kiinnostuneet leppoisasti liikkumaan luonnossa ja harjoittelemaan hyvinvointitaitoja lempeän Metsämieli- menetelmän keinoin. Kukin osallistuja valitsee itselleen merkityksellisen hyvinvointiteeman, jota punnitsee kurssin aikana harjoitteissa ja hyvinvointisuunnitelman laatimisessa.

Jaan tutkimukseen perustuvaa tietoa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueista, luonnon hyvinvointivaikutuksista ja erityisesti mielentaitojen merkityksestä. Luontoympäristö tukee hyväksyvän ja turvallisen ryhmähengen latautumista, jolloin osallistujat keskustelevat, kuuntelevat ja jakavat kokemuksiansa itselleen sopivalla tavalla.

Kurssin tavoitteena on tukea ja vahvistaa osallistujien hyvinvointitaitoja seuraavissa teemoissa:

  • Hyvinvoinnin kokonaisuuden ja osa-alueiden pohdinta omassa elämäntilanteessa
  • Luonnon hyvinvointivaikutusten tunnistaminen ja hyödyntäminen omassa arjessa
  • Joustava ja lempeä suhtautuminen itseen, itsemyötätunnon harjoittelu
  • Ajatusten ja tunteiden voiman tunnistaminen, mielentaitojen harjoittelu
  • Psyykkisen palautumisen taitojen vahvistaminen, toiveikkuuden vahvistaminen
  • Muutoksissa elämisen taitojen harjoittelu
  • Motivaation vahvistaminen itselle sopivien, arjessa toimivien hyvinvointitaitoja harjoitteluun.
  • Osallistujat saavat oppaan, jonka avulla voivat jatkaa omassa arjessaan kurssilla läpikäytyjen harjoitusten hyödyntämistä


Otan mukaan 6-12 henkilöä per ryhmä. Voit varata monelle ryhmälle. Aloitus ja hinnoittelu sovitusti. Kysy lisää ! 

Koulutus voidaan järjestää työpaikkasi lähellä tai sovitusti  pääkaupunkiseudulla. 

Ota yhteyttä:
erja@mixingnuts.fi